Moje dilema, když píšu články: být obecná, nebo konkrétní?

26.09.2022

Při psaní textů, kde chci představit nějaký obecný princip, mám často jedno dilema. A stále jsem nenašla řešení, které by mě plně uspokojilo.
Ukážu vám nyní dva krátké články na stejné téma a vy zkuste říct, který je pro vás zajímavější.


***
Článek A:
Už takřka čtyři sta let víme, že tělesa různých hmotností padají ve vakuu se stejným zrychlením.


Článek B:
Galileo Galilei byl jedním z průkopníků moderní vědy. Zatímco jeho předchůdci uznávali disputace jako jediný způsob, kterým posouvali poznání vpřed, Galileo se pouštěl do testování svých hypotéz pomocí experimentů.
Jedna z legend praví, že tento rodák z Pisy vylezl na tamější šikmou věž, aby z ní házel dolů předměty o různých hmotnostech.
Na základě těchto pokusů pak vyslovil (správný) závěr, že tělesa různých hmotností padají ve vakuu se stejným zrychlením. Vyvrátil tak původní předpoklad, který trval dlouhých dva tisíce let od dob Aristotela.
***
Pokud jste se spokojili s článekm A, pak zřejmě oplýváte deduktivním myšlením, kdy vám stačí obecný princip na to, abyste si z něj vyvodili konkrétní závěry a vzbudilo to ve vás zvědavost jít dál pátrat.

Dovolím si nicméně tipnout, že většině lidí se bude víc líbit článek B.
***


Potíží článku A je, že většinou prosviští bez povšimnutí rovnou do propadliště sociálních sítí. 


Potíží článku B je, že část diskutujících se chytí konkrétností uvedených v příběhu či příkladu.
Komentáře k článku B pak mohou vypadat takto:
"Co že to ten Galileo házel z věže za předměty? A nebylo to nebezpečné, když dole chodili lidi?"
"Pisa! To je krásné město! Tam jsme byli loni na dovolené."
(A mé oblíbené, kdy mi diskutující vkládají do úst něco, co jsem neřekla:) "Proč tady haníte Aristotela! Byl to velký myslitel své doby a zaslouží úctu!"
***
Často uvádím, že diskuzi pod svými články vítám. To je pravda.
Pokud se ale diskuze roztříští do mnoha (byť třeba zajímavých) subtémat, není v mých silách jakožto moderátora ji ukočírovat.


Další (a pro mě zásadnější) nevýhodou je, že tato vedlejší témata svou křiklavostí a/nebo objemem nezřídka zastíní to, co jsem chtěla předat.


Toto nepíšu jako povzdechnutí.
Ani nečekám, že byste za mě vyřešili dilema, jak přistupovat k psaní článků zabývajících se obecnými principy.
Beru to jako výzvu, abych se v předkládání svých myšlenek zlepšovala.


(A tento text si ukládám, abych na něj mohla odkazovat, pakliže se diskuze odkloní někam, kam jsem nezamýšlela. :-))