Proč jsem proti zavedení práva na menstruační volno, ačkoli mám k ženskému cyklu velký respekt?

21.10.2022

Poslouchám teď Duši K o menstruaci a vzpomněla jsem si, že jsem chtěla psát článek o menstruačním volnu.
V květnu se Španělsko stalo první evropskou zemí, kde bylo uzákoněno placené volno pro ženy s bolestivou menstruací.
Protože jsem jí v dospívání též trpívala, dokážu si představit, jaké to je se kroutit celý den v bolestech, kdy hlava není schopna se soustředit a jakákoli jiná poloha než stočení se do klubíčka je nepříjemná.
Nicméně i tak nejsem zastáncem toho, aby bylo toto ošetřeno zákonem.
Jednak si myslím, že v tomto by mnohem více pomohla jemná a laskavá osvěta než zavádění direktivních opatření, když podhoubí ještě nedorostlo. Z mé zkušenosti toto vede spíše k odmítání, zesměšňování, stigmatizaci a dělení na my a oni.
Abychom se chápali. Rozhodně mi přijde dobré, aby ženy měly možnost v prvních dnech menstruace víc odpočívat (a to obecně, i když jejich menstruace není bolestivá). Díky tomu pak mohou nabrat síly a v dalších fázích rozkvést. Krom toho takové uvolnění a zpomalení velmi pomáhá právě s odezněním bolesti.
Ale toto by mělo být předmětem dohody mezi zaměstnancem (resp. zaměstnankyní :)) a zaměstnavatelem, který benefity takového volna pro ženy vyhodnotí jako přínosné. Krom toho to může sloužit jako kompetitivní výhoda při náboru nových zaměstnanců, stejně tak jako se nyní nabízejí stravenky či týden dovolené navíc.
Dalším důvodem, proč nesouhlasím se zákonným ošetřením menstruačního volna, je, že to nepřímo podporuje smýšlení o menstruaci jako o nemoci.
Jak správně zmínila Katka Marešová v Duši K, z nějakého důvodu jsme ochotni tolerovat cyklus dne a noci. Někteří z nás vnímají i roční cyklus. Ale měsíční cyklus, který je zvlášť pak se ženstvím velmi spojený, stojí kdesi na pozadí, v ústraní zájmu.
Místo toho, aby ženy svou cykličnost přijímaly a těžily z jednotlivých fází, je smýšlení spíš takové, že cca tři týdny se "nic neděje", a pak přijde "ta nepříjemná část, kterou je potřeba nějak (ideálně tiše a nenápadně) přetrpět".
I zde jsem přesvědčená o tom, že jedině osvěta pomůže tenhle pohled na ženský cyklus změnit.
Já se pohybuju v bublině, kde je normální o menstruaci mluvit. Těší mě, že je mnoho maminek, které svým dcerám tuhle moudrost předávají. Existují i různé projekty, které napomáhají detabuizovat menstruaci a změnit její vnímání nejen mezi ženami, ale i v celé společnosti.
Je to sice delší cesta než upravit tuto oblast zákonem, ale dle mne má smysl, protože z něj budeme ve finále těžit všichni. Ženy, které se přiblíží pochopení sebe sama. I muži, kteří budou lépe rozumět svým partnerkám.
No a ve finále i ti zaměstnavatelé, jejichž podnikání díky respektu k ženskému cyklu víc pokvete.